Historie

Hoe is de vereniging ontstaan: De vereniging is ontstaan uit een paar voetbal liefhebbers uit Apeldoorn die regelmatig naar wedstrijden in het Diekman Stadion gingen en  vervolgens ook seizoenkaarthouder werden in het Diekman Stadion.  Door de verhuizing van FC Twente naar het Arke Stadion hebben zij het voorrecht gehad om hun eigen stoeltje uit te mogen kiezen in het in aanbouw zijnde nieuwe stadion. Naar mate het Arke Stadion verder vol liep en de bebouwing van het industrieterrein ook verder vorderde werd het parkeren steeds lastiger. De trein verbinding uit Hengelo was een potje met pieren en je moest er nog fors voor betalen ook. In de trein naar Enschede zaten meer mensen uit Apeldoorn en Deventer en zo ontstond het idee om een eigen bus en een eigen vereniging te gaan organiseren. In het begin waren er 8 liefhebbers in een OAD Sprinter Busje voor 19 personen en het groepje groeide gestaag uit tot dat de kleine bus vol zat. Voor het volgende seizoen is de organisatie verder opgeschaald en wordt er met grote bussen gereden met daarop het logo van FUN. De vereniging heeft inmiddels een behoorlijke omvang aangenomen en er worden ook naar uitwedstrijden gezamenlijke reizen ondernomen. In de laatste jaren was de vereniging in Londen, Milaan, Bremen, Roemenië, Moldavië, Kopenhagen, Lissabon en natuurlijk met 50 personen bij de bekerfinale in de kuip en naar de JC schaal aan het begin van het huidige seizoen. 


Visie

Zoals ook verwoord in de doelstelling van de statuten wil FC Twente United Nederland de club steunen in de meest brede zin van het woord. We doen dat o.a. door busreizen te organiseren naar de thuiswedstrijden van FC Twente. FUN heeft op dit moment 73 leden leden/donateurs waarvan het merendeel woonachtig is in de Stedendriehoek (Apeldoorn-Deventer-Zutphen). Daarnaast kennen we leden/donateurs uit bv. Zwolle, Den Haag. FUN vertegenwoordigt ruim 60 SCC houders. Onder de leden bevinden zich ook meerdere Business kaarthouders.

Voor ons is een reis naar een wedstrijd van FC Twente meer dan een reis naar een voetbalwedstrijd. Wij merken dat in onze regio FC Twente meer gaat leven en dat de activiteiten naast voetbal steeds meer gezien gaan worden en dat wij hier als vereniging een stukje invulling aan kunnen geven.

De busreizen die we organiseren starten in Apeldoorn en onderweg naar Enschede zijn er meerdere opstapplaatsen waarmee  we nadrukkelijk proberen om ook de belangstelling voor FC Twente aan de andere kant van de IJssel te vergroten

De ontwikkeling van de Voetbalacademie o.a. in Twello werkt ons daarbij positief in de kaart. De belangstelling voor FC Twente met name ook onder kinderen is groeiende. Dat merken de meeste leden van ons ook in hun eigen woonplaats.

FUN is 2 jaar geleden formeel opgericht en het ledental is in die 2 jaar verdrievoudigd. Daar heeft overigens de positieve publiciteit voor ons door FC Twente ook aan bijgedragen. Wij streven ernaar een platform te worden voor die FC Twente supporters die niet direct woonachtig zijn in Twente maar wel FC Twente fan. De meeste leden van FUN hebben ook wel een verbinding al dan niet door geboorte met Twente. 

Verder is ons beleid gericht om naast het organiseren van busreizen naar de thuiswedstrijden ook naar de uitwedstrijden te gaan. Daardoor hoeven de leden niet telkens naar Twente af te reizen en dat heeft grote voordelen. We zien hier ook mogelijkheden om samen te gaan werken met bijvoorbeeld de collega verenigingen.


Algemene regels

Voor wat betreft het toelaten van leden of beperkingen die worden opgelegd het volgende. Naast de artikelen die daarvoor zijn opgenomen in de statuten toetst het bestuur elke toelating en tijdens gezamenlijke activiteiten wordt streng toegezien op gedrag. Er wordt gewerkt met eigen huisregels. Op geen enkele manier wensen wij leden toe te laten waarvan het gedrag niet in overeenstemming is met de normen die FC Twente hanteert. 


Bestuur

N.T. (Nathan) Stukker, voorzitter (per 12 juni 2015)

P.M. (Peter)Bosch, secretaris

C.A. Regts (Chris) Regts, penningmeester

M.S.C. (Matthias) Stukker, bestuurslid algemene zaken en kaartverkoop

J. Meijer (Johan), bestuurslid

A.J.M. (Ton) Heerts, erelid